Tuyển dụng

 TUYỂN DỤNG
1. Nhà Hàng Cơm Niêu Hội An - Quy Nhơn.
       Nhân viên phục vụ (Nam, Nữ); 25 Người.
       Nhân viên tạp vụ ( Nữ): 4 Người.
       Lễ Tân ( Nữ): 4 Người.
      Thu ngân ( Nữ) : 3 Người
       Bảo Vệ ( Nam) : 4 Người
       Liên hệ phỏng vấn trực tiếp: Mr. Nhân : 0905748809
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành ( nối dài ), TP. Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam

 
2. Nhà Hàng Mộc Viên
       Nhân viên phục vụ (Nam, Nữ); 25 Người.
       Nhân viên tạp vụ ( Nữ): 4 Người.
       Lễ Tân ( Nữ): 4 Người.
       Bảo Vệ ( Nam) : 4 Người
       Thu ngân ( Nữ) : 3 Người
       Liên hệ phỏng vấn trực tiếp: Mr. Cường: 02563 501 008
       Mr. Toàn: 0977 150 549 
Địa chỉ: 02 Võ Nguyên Giáp ( Cầu Hà Thanh 1), TP. Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam
3. Nhà Hàng Mộc Việt.
       Nhân viên phục vụ (Nam, Nữ); 25 Người.
       Nhân viên tạp vụ ( Nữ): 4 Người.
       Lễ Tân ( Nữ): 4 Người.
       Bảo Vệ ( Nam) : 4 Người
       Thu ngân ( Nữ) : 3 Người
       Liên hệ phỏng vấn trực tiếp: Mr. Nhân : 0905748809
Địa chỉ: 30 Chương Dương, TP. Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam